sub top banner
 
 
   


Zoek en vind meteen je product:

Nummer
Origineel nr
Technico nr
 
 
   


Zit je met vragen? Aarzel niet en contacteer ons meteen.

Technico Deurne
Confortalei 35 - 39
2100 Deurne

TEL. +32 (0)3 324 74 74
FAX. +32 (0)3 325 65 71
 
  DISCLAIMER

Alle prijzen zijn exclusief BTW en niet bindend.
 


Vaak nog beter dan het origineel

WAECO OE airco-onderdelen; geteste kwaliteit

De meeste klanten vinden het belangrijk dat alleen onderdelen van originele kwaliteit worden gebruikt bij reparaties aan het voertuig. Maar het kan nog beter: met de origineel vervangende airco-onderdelen van WAECO zijn werkplaats en klant altijd zeker van hun zaak. Als eerste zijn WAECO OE-delen kwalitatief minstens net zo goed als de originele delen. Dat bevestigd de test van het onafhankelijke instituut TWK (Test- und Weiterbildungszentrum für Kälte- und Wärmepumpentechnik) in Karlsruhe. Daarnaast zijn de WAECO onderdelen ook zeer gunstig geprijsd. Zelfs na jarenlang, nauwkeurige ontwikkeling van een voertuig treden er altijd nog constructiefouten aan slijtage onderhevige onderdelen of andere componenten op. Direct wanneer dit bekend word, reageert WAECO en produceert een geoptimaliseerde variant op het betreffende OE-deel. Bij WAECO OE-delen zijn zelfs de kleinste constructiefouten verholpen – waardoor het vervangend onderdeel beter is dan het origineel.

Maar eigenlijk zijn de WAECO OE-delen in alle gevallen eerste keus: tegenwoordig zijn de WAECO vervangingsonderdelen afkomstig van een exclusieve productie, welke altijd een bijzonder uitgebreide kwaliteitscontrole krijgt. Om zijn aanspraak op de beste kwaliteit in de mark te vervullen, laat WAECO zijn producten regelmatig door het vakinstituut TWK controleren. In een 72 uur durende test worden alle componenten nogmaals tot in het kleinste detail getest en beoordeeld. Dat top kwaliteit niet altijd duur hoeft te zijn, bewijst WAECO telkens weer opnieuw.

Verdere kenmerken van de WAECO OE-delen zijn de perfect nauwkeurige pasvorm. Klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet. Door de praktische constructie en zorgvuldige afwerking zitten WAECO delen ‘als gegoten’. Daardoor gaat de inbouw snel en gemakkelijk, en zijn mogelijke bezwaren bijna uitgesloten. Wanneer er onverwacht toch eens een gebrek aan een WAECO OE-deel opduikt, lost de aircospecialist WAECO het snel weer op.

Dit alles geldt voor de momenteel ongeveer 40.000 leverbare airco-onderdelen uit het WAECO assortiment. En alle OE –delen worden naast de regelmatige interne en externe controle ook voorzien van het kwaliteitszegel GVO 1400/2002 (Art. 1 T en U).
 
De onderdelen in detail bekeken

Hieronder vindt u een overzicht van alle onderdelen die deel uitmaken van de auto airconditioning. U kan op de titels klikken om snel naar een onderdeel te springen.

  Compressoren: het hart van elke airconditioninginstallatie
  Compressoren: onderhoud voorkomt verlies
  Condensors: maken van gast weer vloeistof
  Condensorventilatoren: die zorgen voor lucht
  Verdampers: cool down
  Filterdrogers: goed gefilterd
  Expansieventielen: inlaatcontrole
  Drukschakelaars en schakelaars: wie zet er druk achter?
  Ventilatoraanjagers: daar komt de lucht vandaan
  Aandrijfriemen: volle kracht vooruit!
 
Compressoren: het hart van elke airconditioninginstallatie
 
  In een autoairco zorgt de compressor voor de circulatie en de verdichting van het koudemiddel. Hij bestaat uit verschillende modules; aansluitstuk, compressorhuis en magneetkoppeling, die voor een deel aan behoorlijke mechanische belastingen zijn blootgesteld. In de regel worden tegenwoordig zuigercompressoren gebruikt, zowel in vermogengeregelde als ook in vast vermogen uitvoering.
 
 
Compressoren: onderhoud voorkomt verlies
 
  De compressor wordt direct aan het motorblok bevestigd en door middel van een V-snaar of multi V-riem door de motor aangedreven. Schade aan de compressor of aan de magneetkoppeling behoort tot de meest voorkomende uitvaloorzaken. Deze kunnen altijd op te hoge thermische belastingen tengevolge van te geringe koudemiddelvoorraad teruggevoerd worden. Een zorgvuldig onderhoud voorkomt hier van meet af aan veel problemen!
 
 
Condensors: maken van gas weer vloeistof
 
  De condensor wordt bij voorkeur daar ingebouwd waar het bijzonder koel is: aan de voorkant van het voertuig, meestal voor de radiateur. Het is zijn taak het door de compressor verdichte gasvormige koudemiddel af te koelen en zo weer in vloeibare toestand te brengen. Vaak met ondersteuning van een extra ventilator die tegelijkertijd voor voldoende motorkoeling moet zorgen. Helaas is op deze, technisch meest ideale inbouwplaats het gevaar op beschadigingen bijzonder groot: steenslag, vuil, ongevallen ...
 
 
Condensorventilatoren: die zorgen voor lucht
 
  De condensor zorgt er bij voldoende energieafgifte aan de omgevingslucht voor dat het koudemiddel dat in gasvormige toestand in de warmtewisselaar binnenkomt, condenseert. Als de energieafvoer niet voldoende gegarandeerd is, wordt het vermogen c.q. het functioneren beïnvloed. Dit gebeurt bij onvoldoende luchtstroom (bijv. in de file). Uitkomst hier brengt de condensorventilator, die voor luchtstroming blijft zorgen. Dat onderdeel zorgt voor een perfecte condensatie van het koudemiddel en daarmee voor een optimale werking van de condensor.
 
 
Verdampers: cool down
 
  De taak van de verdamper is het onttrekken van warmte aan de binnenruimte van het voertuig en om deze daarna te ontvochtigen. Hiervoor wordt de warme lucht uit de binnenruimte over het grote verdamperoppervlak gevoerd en geeft daar zijn warmte-energie aan het koudemiddel af. De nieuwe verdampergeneraties bestaan door een betere warmteoverdracht uit steeds dunner materiaal. Daarmee nemen ook de gevoeligheid en het gevaar op vuil worden toe. Beschermende maatregel: regelmatig onderhoud!
 
 
Filterdrogers: goed gefilterd
 
  De filterelementen van een airconditioning noemt men filterdroger of accumulator. Bij installaties met een expansieklep zit de filterdroger aan de hogedrukzijde. De functies: ontvochtigen, reinigen en opslaan, zodat er altijd vloeibaar koudemiddel bij de expansieklep kan komen. In installaties met orifice tube is de accumulator achter de verdamper geplaatst, heeft dezelfde taken als de filterdroger en voorkomt bovendien dat vloeibaar koudemiddel bij de compressor komt en deze beschadigt. Filterdrogers zijn aan slijtage onderhevig en moeten maximaal om de twee jaar vervangen worden. Ook als tussentijds de installatie wordt geopend wordt aangeraden deze te vervangen.
 
 
Expansieventielen: inlaatcontrole
 
  Hier gaat het om thermosstatische expansiekleppen en orifice tubes. Deze worden geplaatst voor de verdamper en zorgen voor de noodzakelijke expansie van het koudemiddel. Expansiekleppen regelen de koudemiddelstroom temperatuurafhankelijk naar de verdamper. Orifice tubes worden in de persleiding gemonteerd en hebben een vaste opbrengst d.m.v. een gekalibreerde boring. De grote vijanden voor deze onderdelen zijn vuil en vocht in het systeem. Daardoor kunnen ingangen verstopt raken. Het gevolg: schade aan de compressor!
 
 
Drukschakelaars en schakelaars: wie zet er druk achter?
 
  Drukregelaars beschermen de airconditioning tegen ontoelaatbare omstandigheden. Zowel bij te lage (< 2 bar) als ook bij te hoge druk (> 25 tot 35 bar) wordt het systeem uitgeschakeld en bij ca. 15 bar de condensorventilator op een hogere trap geschakeld. Deze functies worden overgenomen door een combischakelaar, de trinary- of meerdere binaryschakelaars. Bovendien in het programma: aircorecirculatie en ventilatorsnelheidschakelaars.
 
 
Ventilatoraanjagers: daar komt de lucht vandaan
 
  De ventilatoraanjager zorgt voor de luchtcirculatie in de passagiersruimte en zorgt ervoor dat de ruiten niet beslaan. Als er een airconditioning is geïnstalleerd, moet de ventilator bovendien voorkomen dat - door voortdurende toevoer van verse lucht - het verdamperoppervlak verijst en hij moet zorgen voor optimale klimatologische omstandigheden in het voertuig.
 
 
Aandrijfriemen: volle kracht vooruit!
 
  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen V-snaar en multi-V-riem. Via V-snaren wordt de kracht van de motor naar de afzonderlijke componenten geleid, hetgeen dan tot een "meerriembedrijf" leidt. Gangbaarder is tegenwoordig de afzonderlijke multi-V-riem, die d.m.v. span- en looprollen alle componenten verbindt. V-riemen zijn aan slijtage onderhevig en moeten daarom bij elke inspectie van de airconditioning zorgvuldig gecontroleerd worden.